Çerez Politikası

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
SCOPE INVEST E-Ticaret A.Ş. (“URETTİ’’ veya “ŞİRKET”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği 
en önemli önceliklerimiz arasında bulunmaktadır. Bu kapsamda URETTİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“TEBLİĞ”) uyarınca doğan aydınlatma 
yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu 
Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“METİN”) hazırladık. KVKK kapsamında kişisel veri; kimliği belirli 
veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgiyi ifade eder. 
URETTİ olarak ziyaret ettiğiniz www.uretti.com adresli internet sitemiz (“SİTE”) içerisinde yer alan 
alanlarda çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu kapsamda çerez; ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından 
cihazınızda oluşturulan ve genellikle harf-sayı kombinasyonlarından oluşan veri barındıran, düşük boyutlu 
küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesinin cihazınızda bilgi depolamasına ve depolanan bilgileri 
sonraki ziyaretleriniz esnasında kullanmasına imkan vermektedir. İnternet sitesi tarafından oluşturulan bu 
çerezler, internet sitesine erişim sağladığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Çerezler, siz 
değerli ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet ve adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler sayesinde 
depolanan bu bilgilere sadece bu bilgilerin saklandığı internet tarayıcısı üzerinden ve yalnızca ilgili çerezi 
oluşturan internet sitesi tarafından erişilebilmektedir. 
İşbu METİN’in amacı, SİTE’de kullanılan çerezlerin cihazlarınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla 
elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız 
ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

1. KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
URETTİ olarak çerez türlerini üçlü bir tasnife tabi tutuyoruz. Bu tasnife göre çerez türleri; taraflarına göre 
çerezler, sürelerine göre çerezler ve kullanım amaçlarına göre çerezlerden oluşmaktadır. 

• Taraflarına Göre Çerezler:
URETTİ olarak, iki tür taraflarına göre çerez kullanmaktayız. Bunlar; birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf 
çerezlerdir. 
Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan ziyaret edilen SİTE veya URETTİ tarafından yerleştirilmektedir. 
Üçüncü Taraf Çerezler: URETTİ ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi 
üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir. 

• Sürelerine Göre Çerezler:
URETTİ olarak, iki tür sürelerine göre çerez kullanmaktayız. Bunlar; oturum (geçici) çerezleri ve kalıcı 
çerezlerdir. 
‣ Oturum (Geçici) Çerezleri: SİTE tarafından oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla 
kullanılan ve internet tarayıcısının veya oturumun kapatılmasına kadar depolanan kısa süreli 
çerezlerdir. Tarayıcının veya oturumun kapatılmasıyla kendiliğinden silinir. 
‣ Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısının veya oturumun kapatılmasıyla kendiliğinden silinmeyen, 
kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar 
sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma 
tarihi vardır. 

• Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler 
URETTİ olarak, dört tür kullanım amaçlarına göre çerez kullanmaktayız. Bunlar; performans tanımlama 
(analitik) çerezleri, hedefleme (pazarlama) amaçlı tanımlama çerezleri, işlevsel tanımlama çerezleri ve 
zorunlu (teknik) tanımlama çerezleridir. 
‣ Performans Tanımlama (Analitik) Çerezleri: SİTE’nin performansını ölçebilmemiz ve 
geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; SİTE’nin kullanımına ilişkin anonim, 
istatistiksel bilgi sağlayan çerezlerdir. İstatiksel çerezler ile kullanıcının SİTE’yi nasıl kullandığı 
öğrenmemize ve müşterilerin sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Bu çerezlerin 
topladığı tüm bilgiler anonim hale getirilmektedir. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde tarafınızca 
sitemizin ne zaman ziyaret edildiği bilinemez ve performansınız izlenemez. 
‣ Hedefleme (Pazarlama) Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Kullanıcıların tercih ve ilgi alanlarına 
yönelik ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup, reklam ortaklarımız tarafından SİTE’den 
ayarlanabilmektedir. Bu sayede hedefleme çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın 
profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları göstermek için kullanılabilir. Hedefleme 
çerezleri doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın 
belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin vermemeniz durumunda, 
hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır.
‣ İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Fonksiyonel olarakta adlandırılan bu çerezler, SİTE’nin gelişmiş
bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulmasına, bu sayede geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı 
bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Bu çerezler, 
ŞİRKET tarafından veya hizmetlerimizi sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından 
ayarlanabilir. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir 
kısmı düzgün çalışmayabilir. 
‣ Zorunlu (Teknik) Tanımlama Çerezleri: SİTE’nin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce 
kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş
olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin 
hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Tarayıcınızı zorunlu 
tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda 
web sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayacaktır. 
SİTE’ye giriş yaptığınız tarayıcıya bağlı olarak kullanılan çerez türleri de değişkenlik gösterebilecektir. 
ŞİRKET tarafından kullanılan çerez tiplerine ilişkin detaylı ve güncel bilgilere (çerez adı, çerez tipi, çerez 
kullanım amacı ve çerez süresi) SİTE’de yer alan “Çerez Tercihleri” butonu ile ulaşabilirsiniz. 

2. ÇEREZ KULLANIMININ AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
KVKK’nın 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu hukuki sebepler, kişisel 
verilerinizin yasal olarak işlenebileceği durumları ifade etmektedir. 
Aşağıda çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı 
olarak işlediğimize yer verdik: 

• KVKK madde 5/1 kapsamında: Açık Rızanın Bulunması 
‣ Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama 
Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel 
tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, SİTE içeriğinin size göre 
iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik 
faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

• KVKK madde 5/2(c) kapsamında: Sözleşmenin Kurulması ve İfası 
‣ Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile 
temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

• KVKK madde 5/2(ç) kapsamında; Hakkın Tesisi, Kullanılması ve Korunması 
‣ SİTE’de kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da 
kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla 
işlenmektedir. 

• KVKK madde 5/2(f) kapsamında: ŞİRKET’in Meşru Menfaatleri 
‣ SİTE'nin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
yürütülmesi, SİTE’nin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla işlenmektedir. 

3. ÇEREZ TERCİHLERİ
Çerezler çoğu zaman internet tarayıcıları tarafından otomatik olarak kabul edilmektedir. Tarayıcı tarafından 
otomatik olarak kabul edilmesi veya ziyaretçi tarafından kabul edilen çerezlere ilişkin tercihler kullanıcılar 
tarafından yapılabilir. Çerez tercihlerinizi, çerez yönetim panelindeki butonları açık veya kapalı konuma 
getirerek gerçekleştirebilirsiniz. Çerez tercihindeki değişikliklerin gerçekleşmesi için “Ayarları Kaydet” 
butonuna tıklamanız ve yeni ayarları etkin hale getirmek için sayfayı yenilemeniz gerekmektedir. 
SİTE’mizin kullanabilmesi için çerez kullanımı zorunlu değildir, ancak, tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye 
ayarlamanız veya çerez tercihlerinden çerezleri kapalı halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve 
sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem 
olduğundan bu çerez türünü yönetebilme imkanınız bulunmamaktadır.
Çerez tercihlerinizi değiştirmek için: ÇEREZ AYARLARI

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
URETTİ ile paylaşılan kişisel veriler, URETTİ gözetimi ve kontrolü altındadır. URETTİ, yürürlükteki ilgili 
mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli 
organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla 
sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak aşağıdaki koruma işlemlerini 
gerçekleştirir. 
‣ Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda 
sızma testleri yaptırılmaktadır. 
‣ SİTE aracılığıyla ŞİRKET’e ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi 
kullanılarak korunmaktadır. 
‣ Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması 
için aksiyonlar alınmaktadır. 
‣ Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır. 
‣ Veri işleme politikalarımız düzenli aralıklarla güncellenmektedir. 

5. HAKLARIN KULLANILMASI 
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinize ilişkin ayrıntılı 
bilgi için AYDINLATMA METNİ’ni inceleyebilirsiniz. İlgili hüküm uyarınca sahip olduğunuz hak ve talepleri, 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş
dilekçeyle ya da SİTE’mizde yer alan BAŞVURU FORMU'nu doldurarak iletebilirsiniz. 
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının 
elden veya noter aracılığıyla ya da KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile Feneryolu , Bağdat Caddesi
51 /3  34724 Kadıköy/İstanbul adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında
düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak scopeinvest@hs01.kep.tr adresine kayıtlı
elektronik posta gönderimi ile veya ŞİRKET’imize daha önce bildirilen ve ŞİRKET’imiz sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@uretti.com adresine gönderilecek e-mail ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir 
yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir. 

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, ŞİRKET’imiz tarafından azami 30 
(otuz) gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirket’imiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili 
veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme 
hakkını saklı tutmaktadır. 

Veri sahibi başvuruları kural olarak ŞİRKET’imiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, ŞİRKET’imiz 
bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır. 

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ, URETTİ tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. 
URETTİ, ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. 
Yapılacak değişiklikler, https://www.uretti.com/cerez-politikasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal 
geçerlilik kazanır.

Çerezleri Yönetmek için Tıklayınız