Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
1. POLİTİKA’NIN AMAÇ VE KAPSAMI
SCOPE INVEST E-TİCARET A.Ş. (“URETTİ” veya “ŞİRKET”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa
hassasiyetle yaklaşıyoruz.

İşbu Gizlilik Politikası’nı (“POLİTİKA”), ŞİRKET olarak yönettiğimiz internet sitesi www.uretti.com (“SİTE”) üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında SİTE’mizi ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu POLİTİKA çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet
sunmak amacıyla kullanılacaktır.

URETTİ olarak yönettiğimiz SİTE’mize erişiminiz sırasında topladığımız verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu POLİTİKA’nın kapsamındadır. URETTİ tarafından yönetilmeyen bir sitede URETTİ’ye ait bir logonun,
işaretin vb. bir görselin bulunması işbu POLİTİKA’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
URETTİ tarafından kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri aşağıda sayılan genel ilkelere uygun olarak
gerçekleştirilmektedir:

‣ Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
‣ Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
‣ Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
‣ İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
‣ İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerinizi tarafınızdan istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanıyoruz. Bu amaçlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu
şekilde detaylandırılabilir:

‣ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
‣ Finans ve muhasebe i̇şlerinin yürütülmesi,
‣ Firma ve ürün bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
‣ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
‣ İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
‣ Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
‣ Ürün satın alım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
‣ Müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
‣ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
‣ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
‣ Talep / şikayetlerin takibi,
‣ Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
‣ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sıfatı ile URETTİ tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara
aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri
aydınlatmak amacıyla hazırladığımız Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. 

URETTİ olarak ziyaret ettiğiniz www.uretti.com adresli SİTE içerisinde yer alan alanlarda çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu kapsamda çerez; ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve
genellikle harf-sayı kombinasyonlarından oluşan veri barındıran, düşük boyutlu küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesinin cihazınızda bilgi depolamasına ve depolanan bilgileri sonraki ziyaretleriniz
esnasında kullanmasına imkan vermektedir. İnternet sitesi tarafından oluşturulan bu çerezler, internet sitesine erişim sağladığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Çerezler, siz değerli ziyaretçilere
ilişkin isim, cinsiyet ve adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler sayesinde depolanan bu bilgilere sadece bu bilgilerin saklandığı internet tarayıcısı üzerinden ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi
tarafından erişilebilmektedir. SİTE’mizde kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

URETTİ tarafından işbu POLİTİKA dışında verilerin işlenmesi, güvenliği, gizliliği vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler de belirlenmiş olabilir. Bu nedenle diğer hukuki metinleri de incelemenizi
tavsiye ederiz.

Ayrıca; ŞİRKET’imiz kişisel verileri saklama ve imha işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10
yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay
içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün
içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

3. HESAP VE KART BİLGİ GÜVENLİĞİ
URETTİ; www.uretti.com sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. URETTİ verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin kontrolünü gerçekleştiren
bir sisteme sahiptir. Bu yüzden örneğin ilk defa sipariş veren kişilerin siparişlerinin, tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin banka tarafından doğruluğunun onaylanması
gerekmektedir, bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşterilerle irtibata geçilmektedir.

www.uretti.com uluslararası güvenlik standartlarına uygun ödeme altyapısını kullanmaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer)
protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Ayrıca kredi kartı verileri bakımından Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik
Standartları (PCI DSS) uygulanarak güvenlik önlemleri alınmaktadır.

URETTİ, bu önlemlere ek olarak ödeme aşamasında sepet tutarı, ürün türü, kartın ilk defa kullanılma durumu, daha önce işlemin 3D Secure Güvenli Ödeme ile yapılıp yapılmadığı, adres değişikliği gibi
parametreler ve risk durumunu dikkate alarak 3D Secure kontrolünün yapılıp yapılmayacağına karar vermektedir. Böylece hızlı ve güvenli bir ödeme sunularak kullanıcı deneyimi arttırılmaktadır.
3D Güvenli Ödeme; internet üzerinden yapılan kredi ve banka kartı işlemleri için ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlanmış protokoldur. 

Bu protokolde alışveriş yapan kişi www.uretti.com üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemini gerçekleştirmek için seçimini yaptığında kredi kartına tanımlı olan telefon numarasına ilgili banka tarafından bir şifre gönderilir. Gönderilen bu şifre tek kullanımlıktır ve bu nedenle başka bir zamanda kullanılamaz. İşlem ancak kişi bankadan cep telefonuna gelen kodu girdiğinde onaylanır.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERE İLİŞLİN LİNKLER
SİTE’miz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri
kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu POLİTİKA’nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet
sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

URETTİ; kredi kartı ve hesap bilgilerinizi ya da şifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMS’ler göndermemektedir. Bu sebeple URETTİ ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve
hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. 

POLİTİKA, URETTİ tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. URETTİ, POLİTİKA’da gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, "https://www.uretti.com/gizlilikpolitikasi" adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.